• تلفن: 09166070956
  • info@ghadirgostar.com
در ارتباط باشید:

 با استفاده از ابزارهاي متنوع و قدرتمند مانیتورینگ ميتوانيد در هر لحظه از وضعيت ارتباطات و سرويس هاي خود مطلع بوده و در صورت بروز هرگونه اشكال در سرويس يا ارتباط شما و كارشناسانتان اولين افرادي باشيد كه جهت انجام اقدامات اصلاحي مطلع ميشويد.