• تلفن: 09166070956
 • info@ghadirgostar.com
در ارتباط باشید:
monitoring
مانیتورینگ شبکه
Server
مشاهده وضعیت سرورها
The crisis
آمادگی قبل از بحران
Raise a line
رفع خطا در زمان بحران

مانیتورینگ چیست؟ (مانیتورینگ شبکه)

مانیتورینگ شبکه پروسه ای است برای مشاهده وضعیت و کارائی سیستم در حال سرویس دهی. در گذشته Alarm Box ها کارایی شبیه سیستم های مانیتورینگ را انجام می دادند. اما امروزه Alarm Box ها در دنیای فناوری کارائی کمتری دارند. چرا که تمام سعی مدیران بر آن است تا قبل از بروز بحران جلوی آن را بگیرند. ما با پیشرفته ترین سیستم های مانیتورینگ شبکه این امکان را برای شما فراهم می کنیم تا وقوع بحران را به حداقل، کارائی و سرویس دهی را به حداکثر برسانید و در شرایط بحران درکنار شما، آماده هستیم.

چرا مانیتورینگ؟

مانیتورینگ شبکه صرفا برای جلوگیری از بحران نبست، مانیتورینگ مداوم سرورها به افزایش کارایی سیستم ها کمک خواهد نمود. فرض کنید به تازگی با کندی سرویس دهی برخی سرویس دهنده ها مواجه شده اید. سرویس دهنده ای که نه بار اضافه ای روی پردازنده، حافظه، انباره آن مشاهده نمیشود؟ این مشکل شاید زمانی به بحران تبدیل شود اما در حال حاضر یک مشکل روتین است مانیتورینگ با بررسی همه جانبه سرور شما نه تنها از بروز بحران جلوگیری میکند که به افزایش کارایی و SLA نیز کمک می کند. موارد استفاده راهکارهای مانیتورینگ مختصرا به این شرح است:

 • ♦ جلوگیری از بروز بحران
 • ♦ افزایش کارائی سرویس دهی
 • ♦ افزایش مدت زمان سرویس دهی بدون وقفه (SLA)
 • ♦ جلوگیری از قطعی (Downtime)
 • ♦ کمک به رفع خطاها (Troubleshooting)
 • ♦ عدم نیاز به نیروهای متخصص برای تشخیص خطاها
 • ♦ نگارش نقشه شبکه و رول های سرویس دهنده ها (Documentation)
 • ♦ گزارش گیری های متنوع (Reporting)
 • ♦ تاریخچه سرویس دهی سرویس دهنده ها (History)

جغرافیای متفاوت

 • ♦ مانیتورینگ سرورها در موقعیت های جغرافیایی متفاوت.
 • ♦ کمترین استفاده از پهنای باند
 • ♦ ارسال قطعی ها به پست الکترونیک
 • ♦ ارسال قطعی ها با SMS (بزودی)
location

مانیتورینگ انواع زیرساخت ها

 • ♦ امکان مانیتورینگ زیرساخت های فیزیکی
 • ♦ امکان مانیتورینگ زیرساخت های مجازی – Virtual
 • ♦ امکان مانیتورینگ زیرساخت های مبتنی بر ابر – Cloud

مانیتورینگ انواع توپولوژی ها

 • ♦ پشتیبانی از انواع توپولوژی ها
 • ♦ امکان مشاهده گلوگاه ها و نقاط ضعف
 • ♦ پشتیبانی از انواع پروتکل های مانیتورینگ شبکه و مدیریت
 • ♦ تشخیص خطاها و راهکارهای رفع خطا

داشبورد مدیریتی ساده و زیبا.

 • ♦ ارائه گزارش های کارایی
 • ♦ ارائه گزارش خرابی ها
 • ♦ داشبورد مدیریتی زیبا و کارآمد