• تلفن: 09166070956
  • info@ghadirgostar.com
در ارتباط باشید:

آنتی ویروس تحت شبکه 

برای مقابله موثر و کارا با ویروس ها و حملات امنیتی در شبکه ضروری است از یک آنتی ویروس تحت شبکه با یک ابزار مدیریتی متمرکز و منسجم استفاده شود تا بتوان کاربران را در زمان بروز حملات ویروسی حفاظت نماید.

برنامه های کاربردی و تکنولوری های جدید به طور فزاینده ای باعث پیچیدگی شبکه های کامپیوتری می گردند. علی رغم استفاده کاربران از مزایای چنین برنامه هایی، نمی توان ضعف شان را در زمینه امنیت رایانه ها به منظور مدیریت اطلاعات نادیده گرفت. لذا ابزار حرفه ای برای مدیریت متمرکز و یکپارچه کاربران در مقابل ویروس ها و هر نوع برنامه مخرب از جمله ضروریات واحد “IT” در شرکت های مختلف به شمار می رود.

همچنین جهت بروز نگه داشتن بانک اطلاعاتی، شناسه ویروس های رایانه ای و بانک اطلاعاتی شناسه ویروس های رایانه ای و ماژول های نرم افزار و برخورد موثر با رخدادهای ویروسی در شبکه رایانه ای لازم است اطلاعات به صورت کافی و مستمر در مورد وضعیت سیستم در دسترس باشد، بنابراین برای مقابله موثر و کارا با ویروس ها و حملات امنیتی در شبکه ضروری است از یک آنتی ویروس تحت شبکه با یک ابزار مدیریتی متمرکز و منسجم استفاده شود تا بتوان کاربران را در زمان بروز حملات ویروسی حفاظت نماید.

مزایا آنتی ویروس تحت شبکه چیست؟

چندکاره بودن و مقیاس پذیری

امکان مدیریت موثرحفاظت کلاینت های شبکه درهر سطحی از پیکربندی و پیچیدگی را میسر می سازد. با استفاده از این ابزار می توان ارتباطات بین سرورهای مدیریت نرم افزار ضد ویروس و ایستگاه های کاری موجود در شبکه را با خطوط اختصاصی، “VPN”، دیواره های آتش و سرورهای “Proxy” برقرار نمود.

مدیریت متمرکز

تمامی موارد مرتبط با حفاظت رایانه ای شبکه مانند اجرای حفاظت رایانه ای، تنظیم پارامترها برای یک کلاینت خاص و یا گروهی از کلاینت ها، بروزرسانی بانک اطلاعاتی شناسه ویروسی کلاینت ها و ماژول های نرم افزار، کنترل سیستم و پاسخ موثر به رخدادهای ویروسی و دیگر امور مدیریتی را می توان با ایستگاه کاری مدیر به انجام رساند

کنترل مستمر

مدیر شبکه به آخرین اطلاعات در رابطه با رخدادهای اتفاق افتاده در سطح شبکه دست یابد. نکته قابل توجه در این مورد آن است که جهت دستیابی به این اطلاعات نیازی به حضور فیزیکی مدیرشبکه ضدویروس در محیط شبکه نیست.

حداقل بروز اختلال در امور جاری کاربران

با ابزار آنتی ویروس تحت شبکه تمام نرم افزار ضدویروس را از راه دور نصب و نگهداری می شود. در نتیجه خللی در انجام امورجاری کاربران وارد نخواهد شد.

حفاظت کامل و موثر

مدیران می توانند اطمینان حاصل کنند که کاربران هیچ گونه تغییری در تنظیمات برنامه نصب شده بر روی ایستگاه های کاری انجام نخواهند داد و لذا یکپارچگی امنبت شبکه رایانه ای حفظ خواهد گردید. واحد تحقیق و توسعه KEYIRAN با بررسی ایستگاههای کاری و سرورهای E-mail و File & Email Server راهکارهای استاندارد ضد ویروس ارائه می کند تا این وب سایت با ارائه محصولات و لایسنس های معتبرKaspersky ، Symentec و Eset و ارائه خدمات نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی از این محصولات می کوشد تا سازمان ها هر چه سریعتر و کارامد با ابزار مدیریتی منسجم کاربران و سرور های شبکه را در زمان بروز حملات ویروسی و برنامه های مخرب حفاظت نماید.